Markalarımız

Söke Un

Mersal

Olivin Zeytincilik

Çevikler Un

Bens

Fıstık Dünyası

File Gıda

Hekimoğlu Un

Adnan Unları

Furisan

Sunar Grup

Katsan - OVALETTE

Gıdacıbaşı

Sunar Grup

2006 yılında kurulan Sunar grup fabrikası, son teknoloji ile donatılmış ve üretim aşamasında insan hatasını en aza indiren otomasyon ile desteklenmiş alt yapısı ile sektöründe en modern tesistir. Bu sayede, müşteri beklentileri en üst düzeyde karşılanmakta ve istenilen kalite yakalanabilmektedir.

 

Elita Gıda "ENTEGRE" bir tesistir. Tarladan sofraya prensibi ile tesisimiz, ham yağ, ekstraksiyon, rafinasyon ve dolum işletmelerinden oluşmaktadır.

 

Yağlı tohum alımları, satın alma spesifikasyonlarında belirtilen kalite kriterlerine göre yapılmakta olup kalite yönetim biriminin kontrol ve onayı ile işletmeye alınmaktadır. Ham yağ bölümünde üretilen ham yağlar uygun koşullarda depolanmakta ve rafine edilmek üzere rafineri ünitesine gönderilmektedir. Yağlı tohum küspeleri ise ekstraksiyon ünitesinde işlenerek yağı alınmakta, kalan küspe yem sanayisinde hammadde olarak değerlendirilmektedir.

 

 

Rafineri tesisinde, ham yağ, sırası ile, nötralizasyon, ağartma, vinterizasyon ve deodorize işlemlerinden geçirilerek rafine/mamul yağ elde edilir.Otomasyon ile desteklenmiş, en son teknoloji ekipmanlarla donatılmış ve prosesi sürekli olarak kontrol eden mühendisler ve kalite yönetim birimi ile ürünün kalitesi güvence altına alınmıştır.

 

Sunar Grup Ürünleri, uygun koşullarda depolanmakta, hijyenik şartlarda dolumu gerçekleştirilmekte ve müşterilerimize sunulmaktadır.

 

Yağlı tohumlardan elde edilen ham yağlar, insan tüketimine uygun olabilmesi amacıyla rafine edilirler. Yağlarda istenmeyen maddeler bu süreçte yok edilir.

 

Nötralizasyon aşamasında, yağ içerisindeki FFA, fosfatid, mumsu maddeler gibi maddeler yağdan seperatörlerle uzaklaştırılmakta, yıkama ve kurutma işlemleri ile yağ bir sonraki süreç basamağına hazırlanmaktadır.

 

Ağartma topraklarıyla yağın içerisindeki yağa renk veren pigmentler, sabunsu maddeler, peroksitler, ağır metaller, vb. maddeler yağdan uzaklaştırılmaktadır.

 

Vinterize aşamasında ise likit yağlarda bulunan ve yağ soğuduğu zaman bulanık bir görünüm veren " wax"ların yağdan uzaklaştırılmasıdır.

 

Deodorize prosesi ile yağa kökü tat ve koku veren maddelerin uzaklaştırmak. serbest yağ asit miktarının minimum seviyeye indirmek. Yağın stabilitesi yükseltilir.

Sizin İçin Seçtiğimiz Ürünler